'Muziek Mixen Masteren' en 'Mixing Studio Online' zijn een initiatief van Present Productions

1. Materiaal

Het aanleveren van materiaal geschiedt bij voorkeur online. Mocht er toch voor gekozen worden voor het aanleveren van fysieke data- of geluiddragers, dan moet de klant zelf zorgdragen voor kopieen van het geleverde materiaal. Aangeleverde materialen worden niet retour gezonden. Present Productions is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van deze materialen. 

Het geleverde eindproduct wordt éénmalig online geleverd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren en indien gewenst dupliceren van het eindproduct. Voor verzoeken tot het opnieuw leveren van eindproducten wordt (indien nog aanwezig) een vergoeding gerekend.

Projectbestanden van de werkzaamheden van Present Productions worden niet gedeeld. Wel is het mogelijk om export van alle afzonderlijke bewerkte sporen te bestellen, om bijvoorbeeld te gebruiken voor het maken van remixen.

2. Niet goed? geld terug! / 100% tevredenheidsgarantie

Nieuwe klanten voor mixage, kunnen ter kennismaking éénmalig een beroep doen op de 'niet goed geld terug' optie. Zodoende kan men zonder risico de service uittesten. 

Deze garantie geldt echter niet bij/wanneer:

 • -Het bestellen van onbeperkte revisies, en bij het extra bestellen van één of meerdere losse revisies
 • -Het bestellen van meer dan de standaard 24 sporen mixage
 • -De kosten van de bestelling hoger zijn dan €154,-
 • -De klant eerder zaken heeft met Present Productions / Muziek Mixen Masteren / Mixing Studio Online of heeft een voorbeeld / proef product ontvangen
 • -De klant zijn gedachten verandert over de reservering / bestelling
 • -De klant van gedachten verandert over het ingezonden materiaal
 • -De klant weigert of verzuimt om aanwijzingen te verlenen en een referentie mee te zenden bij aanvang van de mix en bij de revisies
 • -De klant 2 of meer revisie bestanden heeft ontvangen
 • -De klant langer dan 5 dagen niet communiceert
 • -Het product of de dienst niet onder de 'niet goed? geld terug!' garantie valt, zoals mastering
 • -De klant besluit om het geleverde te publiceren bijvoorbeeld via internet of geluiddrager etc. (de klant ontvangt dan alsnog een factuur)
 • -Er misbruik wordt gemaakt van deze garantieregeling

3. Gratis revisies

Met de gratis revisies krijgt de klant de mogelijkheid om wijzigingen door te geven. Per revisiemoment kunnen meerdere wijzigingen / aanpassingen worden doorgegeven. Het recht op gratis revisies komt te vervallen wanneer:

 • -Het uiteindelijke product is verzonden aan de klant
 • -De klant langer dan 5 dagen niet communiceert

4. Aansprakelijkheid

De klant vrijwaart Present Productions van alle vormen van aansprakelijkheid.