Skip to content

'Mixing Studio Online' is een initiatief van Present Productions

1. Materiaal

Het aanleveren van materiaal geschiedt bij voorkeur online. Mocht er toch voor gekozen worden voor het aanleveren van fysieke data- of geluiddragers, dan moet de klant zelf zorgdragen voor kopieen van het geleverde materiaal. Aangeleverde materialen worden niet retour gezonden. Present Productions is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van deze materialen.

Het geleverde eindproduct wordt éénmalig online geleverd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren en indien gewenst dupliceren van het eindproduct. Voor verzoeken tot het opnieuw leveren van eindproducten wordt (indien nog aanwezig) een vergoeding gerekend.

Projectbestanden van de werkzaamheden van Present Productions worden niet gedeeld. Wel is het mogelijk om export van alle afzonderlijke bewerkte sporen te bestellen, om bijvoorbeeld te gebruiken voor het maken van remixen.

2. Gratis revisies *

Met de gratis revisies krijgt de klant de mogelijkheid om wijzigingen door te geven. Per revisiemoment kunnen meerdere wijzigingen / aanpassingen worden doorgegeven. Het recht op gratis revisies komt te vervallen wanneer:

  • -Het uiteindelijke product is verzonden aan de klant
  • -De klant langer dan 5 dagen niet communiceert

* Voor auto-tune en andere specifieke technieken op maat, geldt de revisieregeling niet. Hiervoor wordt het uurtarief gerekend bij aanpassingen.

3. Aansprakelijkheid

De klant vrijwaart Present Productions van alle vormen van aansprakelijkheid.

4. Recht tot weigering

Present Productions behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien een geweigerde opdracht online besteld en betaald is, zal deze betaling zo snel mogelijk worden teruggestort.

5. Aanbod diensten onder voorbehoud

Alle geboden (online) diensten en de getoonde tarieven zijn onder voorbehoud. Het kan voorkomen dat de klant een project aanbiedt dat niet onder de standaard diensten kan worden aangenomen, in verband met complexiteit, bewerkelijkheid of andere redenen. In een dergelijk geval wordt contact met de klant opgenomen om te overleggen over een beter passende overeenkomst.

6. Alle getoonde informatie op deze website

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde informatie op deze website

error: Content is protected !!